Scroll to top

Habitatge CL-EA

Habitatges

Habitatge CL-EA

Reforma integral d'un habitatge amb la cuina com a eix vertebrador de l'espai. La cuina ha estat fabricada al taller de MOIX ebenisteria, conjuntament amb el moble separador que hi està integrat i que té la funció de cobrir parcialment el taulell de treball i alhora donar servei a l'accés de l'habitatge.

Disseny: OM interioristes

Task

El disseny de tot l’espai depenia de la ubicació de la cuina i de les circulacions generades al seu voltant. Vam optar per col·locar una gran illa a la zona central de l’habitatge per tal que funcionés com a eix vertebrador de tot el conjunt. Per una banda l’illa dona servei a l’espai de l’entrada, amb un moble separador adossat a la mateixa illa. La resta de costats queden lliures per permetre la circulació cap a altres àmbits de l’habitatge. El mobiliari ha estat fabricat a mida al taller de MOIX ebenisteria. La zona de nit està conformada per un passadís, a un costat, que aglutina totes les cambres d’una manera seriada, adaptant-se a l’espai longitudinal.