Scroll to top

Habitatge CL-EA

Habitatges

Habitatge CL-EA

El disseny de tot l’espai depenia de la ubicació de la cuina i de les circulacions generades al seu voltant. Vam optar per col·locar una gran illa a la zona central de l’habitatge per tal que funcionés com a eix vertebrador de tot el conjunt. Per una banda l’illa dona servei a l’espai de l’entrada, amb un moble separador adossat a la mateixa illa. La resta de costats queden lliures per permetre la circulació cap a altres àmbits de l’habitatge. El mobiliari ha estat fabricat a mida al taller de MOIX ebenisteria. La zona de nit està conformada per un passadís, a un costat, que aglutina totes les cambres d’una manera seriada, adaptant-se a l’espai longitudinal.

Idea

Reforma integral d'un habitatge amb la cuina com a eix vertebrador de l'espai.

  • Data

    Març 26, 2017

  • Client

    habitatge CL-EA